Jaltest

Produkt Information
Diagnostikverktyget Jaltest Diagnostics, som omfattar flera märken och system, har utformats och utvecklats för att utföra de mest avancerade diagnostik- och fordonsunderhållsuppgifterna på ett enkelt och intuitivt sätt.

Det ger täckning för kommersiella fordon, lastbilar, bussar, släpvagnar och lätta fordon samt för jordbruksmaskiner, byggmaskiner och fartyg.

Mer än 25 000 verkstäder runt om i världen har redan Jaltest Diagnostics.
JALTEST DATA-LINK
HANTERA FLERA OEM-DIAGNOSTIKPROGRAM MED ETT ENDA VERKTYG
Jaltest Data-Link är det nya gränssnittet för fordonskommunikation som är kompatibelt med bestämmelserna RP1210 och SAE J2534 (Pass-Thru) och som gör det möjligt att ansluta diagnostikverktyg från olika tillverkare.

Denna enhet innehåller Jaltest RPD-programvaran, som gör det möjligt att läsa och avlägsna felkoder samt visa mätningar enligt standarderna SAE J1708, J1939 och OBD-II i alla fordon som använder dessa protokoll.

GRP Basic-modulen - Garagens resursplaneringsmodul finns också tillgänglig i Jaltest RPD-programvaran för att skapa och hantera diagnostikrapporter.

Med ett abonnemang är det dessutom möjligt att lägga till modulen för teknisk information, Jaltest INFO Online, som tillhandahåller kopplingsscheman, teknisk data eller stegvisa felsökningsguider bland annan dokumentation för att underlätta reparationsprocesserna av fordon.
ÖVRIGA MODULER
Jaltest Diagnostics innehåller ytterligare mjukvarukapacitet som gör verktyget till ett av de mest kompletta i branschen.
JALTEST GRP
Jaltest GRP är vår optimerade lösning för verkstadsförvaltning. Med den kan du dela kundinformation, fordonsdata, diagnostikrapporter, hantering av arbetsorder, reparationstider och mycket mer.
I-PARTS ASSIst
i-Parts Assist är ett guidat stöd online för utbyte och omprogrammering av komponenter av Cojali-märket i tre enkla steg.
JALTEST SAT
Med hjälp av den specialiserade modulen för tekniskt stöd kan du skicka frågor till vårt tekniska stödcenter från Jaltest Diagnostics-programvaran själv, när som helst och var som helst.
JALTEST ADAS-KALIBRERINGSUTRUSTNING
Programvaran Jaltest Diagnostics erbjuder kalibreringskapacitet för de olika ADAS-systemen i fordonet. För att slutföra denna process kan det vara nödvändigt att ha en panelram som den som finns i Jaltest Tools-katalogen.
JALTEST ETM
Med denna tilläggsmeny är det möjligt att isolera och kontrollera funktionen hos de elektroniska moduler och sensorer som är installerade i kommersiella fordon, t.ex. EBS-modulatorer, släpvagnskontrollmoduler, ABS/EBS induktiva hjulhastighetssensorer eller bromsbeläggsslitagesensorer.
JALTEST INFO WEB
Jaltest INFO-modulen är ett av de stora mervärden som ingår i Jaltests diagnostikverktyg. Den innehåller alla resurser som gör det möjligt för teknikern att gå längre än diagnostikprocessen tack vare den detaljerade tekniska informationen som finns tillgänglig, med bilder, piktogram, grafer, diagram och fotografier för att påskynda reparationen.
JALTEST SGW IVECO
Jaltest ger tillgång till skyddade fordon som är utrustade med SGW-säkerhetsmodul för att utföra avancerad diagnostik. Vår utrustning har godkänts som ett kompatibelt verktyg av Iveco och erbjuder enkel anslutning mellan användarens diagnostikverktyg och OEM-autentiseringsservrarna.

ÄR DU INTRESSERAD AV JALTEST VERKTYG?


© Copyright Skantz Trading Co. Autel Sverige 2022
Org.nr: 559217-1655
heartusercartmenuchevron-downcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram