JALTEST ADAS

hello world!
ADAS-säkerhetssystemen är en avancerad form av förarstöd och de finns i allt större utsträckning i nya fordon. Deras funktioner omfattar styrning av adaptiv farthållare, objektdetektering och spårning av avvikelse från körfältet.

Dessa system måste ofta justeras efter olyckor, byte av fönster, byte av styrenhet, justeringar av fordonets chassi, inkorrekta beteenden osv.

För att möta de utmaningar som detta innebär erbjuder Jaltest Tools på ett innovativt sätt den utrustning och de tillbehör som krävs för korrekt kalibrering av ADAS-system i kommersiella fordon, alltid tillsammans med detaljerad information om installation och användning.

Den kännetecknas av snabb installation och enkel hantering, som är kompatibel med Jaltests diagnosverktyg, som slutför kalibreringsprocessen.

För att möta de utmaningar som detta innebär erbjuder Jaltest Tools på ett innovativt sätt den utrustning och de tillbehör som krävs för korrekt kalibrering av ADAS-system i kommersiella fordon, alltid tillsammans med detaljerad information om installation och användning.

Den kännetecknas av snabb installation och enkel hantering, som är kompatibel med Jaltests diagnosverktyg, som slutför kalibreringsprocessen.

ACC
Adaptiv farthållare
LDW
Varning vid avvikelse från körfältet
FCW
Varning för framåt kollisioner
AEB
Avancerad nödbromsning
© Copyright Skantz Trading Co. Autel Sverige 2022
Org.nr: 559217-1655
heartusercartmenuchevron-downcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram